Försvarshögskolan, Finland

finskt universitet underställd försvarsministeriet

Försvarshögskolan (finska: Maanpuolustuskorkeakoulu) är ett finländskt universitet underställd försvarsministeriet, som ger den högsta utbildningen inom det militära området i Finland. Den är belägen i stadsdelarna Sandhamn och Kronohagen i Helsingfors. Officerare i den finländska försvarsmakten och i Gränsbevakningsväsendet utbildas vid Försvarshögskolan. Försvarshögskolan är ett universitet där kandidat-, magister- liksom doktorsexamina ges. Undervisningsspråket är finska.

Försvarshögskolan
Engelska: National Defence University
Grundat1993
Rektorgeneralmajor Mika Kalliomaa
SäteHelsingfors, Finland
CampusSandhamn
MedlemskapISMS, IAMP
Webbplatswww.maanpuolustuskorkeakoulu.fi/sv
Försvarshögskolans fana.

UtbildningRedigera

Undervisningsämnena vid Försvarshögskolan är ledarskap, operationsförmåga och taktik, militärpedagogik, teknik, strategi och säkerhetspolitik, krigshistoria, språk (engelska, tyska, franska, ryska) samt forskarutbildning.

ExaminaRedigera

Det finns två examina: kandidatexamen i militärvetenskaper (180 studiepoäng) och magisterexamen i militärvetenskaper (120 studiepoäng). Från och med 2007 får alla nya kadetter rätten att studera till magisterexamen. Efter tre års studium avläggas kandidatexamen, som följes av cirka tre års tjänstperiod i en truppenenhet som löjtnant. Därefter studerar officeren cirka två år för magistexamen. Efter magisterexamen erhålles premiärlöjtnants grad.

Examina och befattningsnivåerRedigera

Den som är magister i militärvetenskaper fungerar som ställföreträdande kompanichef eller i specialuppgifter inom marinen eller flygvapnet. Officeren tjänstgör senare i karriären till exempel som lärare, kompanichef eller som bataljonschef. Den som är magister i militärvetenskaper innehar en ordinarie tjänst. Efter cirka fem–tio år i tjänst blir officeren beordrad till stabsofficerkursen som varar ett år. Därefter blir den bästa tredjedelen av studenterna från kursen beordrade till generalstabsofficerkursen som varar ett år till. En avlagd generalstabsofficerexamen är en förutsättning för befordran till överste.

Underställda organisationsenheterRedigera

Försvarskurser, Försvarshögskolans bibliotek och Krigsmuseet fungerar under Försvarshögskolan.

Externa länkarRedigera