Kabelspårvagn är en typ av spårvagn som saknar egen framdrivningsmekanism. Kabelspårvagnen har istället en griparm som griper tag i en kabel som löper under gatan. Dessa används på en kabelspårväg.