KNLP-serien är Knäppupps allra kortaste LP-skivserie.

Skivorna i serien med deras KNLP-nummer: