Köttätare är djur och andra organismer som helt eller delvis lever av bytesdjur. Se även rovdjur och predator. Ett annat ord för köttätare är karnivor (av latin carnis, "kött", och voro, "sluka").

Köttätare
Carnivore-lion.jpg
Undertyp avdjurätare, djur Redigera
Har egenskapköttätande, trofisk nivå Redigera
Motsats tillväxtätare Redigera
Har delpredation, nekrofagi Redigera
Nilkrokodil

En växtätare kallas vanligen herbivor.

Den tredje kategorin är "omnivor" som betyder allätare, dvs djur som livnär sig på både växter och kött.