Köttätare är djur och andra organismer som helt eller delvis lever av bytesdjur. Se även rovdjur och predator. Ett annat ord för köttätare är karnivor (av latin carnis, "kött", och voro, "sluka").

Nilkrokodil

En växtätare kallas vanligen herbivor.

Den tredje kategorin är "omnivor" som betyder allätare, dvs djur som livnär sig på både växter och kött.