Körledare

person som dirigerar och/eller leder en kör

Körledare är en person som dirigerar/leder en kör, ibland kallad kördirigent eller kormästare.

Körledaren kan vara utbildad dirigent, kyrkomusiker, körpedagog, musiklärare, sångpedagog eller självlärd. Vill man göra en distinktion mellan körledare och kördirigent så har körledaren fler arbetsuppgifter av administrativ och/eller föreningsmässig karaktär, medan kördirigentens arbetsuppgifter är snävare och enbart av musikalisk art. Vid professionella institutioner som musikteatrar eller konsertföreningar har körledaren ofta titeln kormästare.

I Sverige finns en förening för körledare, Föreningen Sveriges Körledare (FSK) med drygt 650 medlemmar (2006). Föreningen ger ut tidningen Körledaren.

Externa länkarRedigera