Öppna huvudmenyn

Körförbud innebär generellt att ett motorfordon inte får framföras på allmän väg. Ett motorfordon beläggs med körförbud om:

  • Fordonet vid en kontrollbesiktning eller vid en poliskontroll (kallas ibland "flygande besiktning") är i så dåligt skick att det är en fara för trafiksäkerheten, körförbudet som inträder kallas kvalificerat körförbud. Det måste då bärgas från platsen. Fordonet får därefter endast köras kortast lämpliga väg till en besiktningsstation. Även kallat meddelat körförbud.
  • Fordonet inte besiktas i tid. Det får då automatiskt körförbud. Fordonet får bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och därefter kortast lämpliga väg till en besiktningsstation. Även kallat inträtt körförbud.
  • Fordonsskatten inte betalas i tid. Utebliven fordonsskatt resulterar i brukandeförbud. Automatiskt körförbud inträder då.[ifrågasatt uppgift]
  • Avställt fordon. I regel får inte avställda fordon framföras. Ett undantag finns för färd till eller från besiktning då ägaren själv har ställt av fordonet. Fordonet ska vara trafikförsäkrat.

Förr fanns i en del länder, bland annat Sverige en regel om att man hade rätt att provköra fordonet innan besiktningen. Denna regel gäller inte längre. Att provköra ett fordon med körförbud kan leda till böter om det är uppenbart att föraren inte är på kortast väg till en besiktningsstation.

Ibland talas det om att ett fordon har fått "spansk flagg". Detta betyder att en polisman eller besiktningsman har försett fordonet med ett klistermärke i vindrutan som ser ut som en spansk flagga, men som egentligen betyder att fordonet har fått körförbud. Sker vid kvalificerat körförbud. [källa behövs]