Köpingsån är en å i Västmanland, längd 38 km, avrinningsområde 287 km². Ån mynnar i Galten (Mälaren) sydost om Köping och tillhör Norrströms huvudavrinningsområde.

Köpingsån