Kåvi (ibland Kåvö) säteri ligger i norra delen av Örebro kommun, vid västra stranden av sjön Lången i Hovsta socken. Ägorna omfattar 519 ha, varav 181 ha åker och 325 ha skog.

Kåvi säteri.
Kåvi på 1930-talet.

Kåvi omnämns redan på 1300-talet, och blev säteri under första delen av 1600-talet. Den första mangårdsbyggnaden brann ner 1746. Den nuvarande uppfördes på 1750-talet, och tillbyggdes 1902 efter ritningar av länsarkitekt Magnus Dahlander. En renovering ägde rum år 1929 efter ritningar av professor Isak Gustaf Clason, Stockholm. Byggnaden är av trä i två våningar, men mittornet har också en tredje våning. Det fanns ursprungligen två flyglar, troligen uppförda på 1700-talet. I början av 1900-talet brann dock den ena ned. Ägare under 1800-2000 var Fam. Åkerhielm, senare Fam. Sandberg, Fam. de Grè-Dejestam och nuvarande ägare Fam. Bergström.

Strax söder om säteriet ligger naturreservatet Kåviängen.

Ortnamnet redigera

År 1299 skrevs namnet (in) quadowi och år 1304 (jn villa) quadhowj. Förleden kan komma av kvaþa 'kåda' och *viþi 'skog'. Det skulle då betyda 'kådskogen'. Kådan har sedan förhistorisk tid haft stor praktisk betydelse och den förekommer i barrskogarna[1].

Referenser redigera

  1. ^ Jöran Sahlgren "Nordiska ortnamn i språkligoch saklig belysning", Oäkta vi-namn, s. 111-113 i Namn och bygd 1923

Tryckta källor redigera

  • Svenska Län. Örebro läns förvaltning och bebyggelse. Del II. Bokförlaget Svenska Län AB, Göteborg 1948