Kållereds kyrka är en kyrkobyggnad i Kållered, belägen på en höjd i samhället. Den är Mölndals kommuns äldsta byggnad.[1] Kyrkan tillhör Kållereds församling i Göteborgs stift.

Kållereds kyrka
Kyrka
Kållereds kyrka.jpg
Land Sverige Sverige
Län Västra Götalands län
Ort Kållered
Trossamfund Svenska kyrkan
Stift Göteborgs stift
Församling Kållereds församling
Koordinater 57°36′22″N 12°3′20″Ö / 57.60611°N 12.05556°Ö / 57.60611; 12.05556
Material Sten
Bebyggelse-
registret
21300000002252

KyrkobyggnadenRedigera

Kyrkans långhus härrör troligen till större delen från 1200-talets slut, medan koret och vapenhuset är uppförda på 1600-talet. Sakristian byggdes till 1933. En klockstapel med två klockor från slutet av 1600-talet finns på kyrkogården.

TakmålningarRedigera

Interiören pryds framförallt av sitt rikt bemålade trätak, utfört på 1710 av kyrkokonstnären Erik Eriksson Grijs, som också två år tidigare bemålat övrig interiör. Detta är Grijs sista kända kyrkomålning. Takmålningarna återger det heliga gudsnamnet, Jehovatecknet JHWH med hebreiska bokstäver, Jesu förklaring och yttersta domen.[2] De verkar aldrig ha varit övermålade.

InventarierRedigera

  • Altaruppsatsen, vars äldsta delar stammar från 1663 (med altartavlan av Hans Beldsnidare), förfärdigades i övrigt år 1711 och predikstolen uppsattes 1710.
  • Från 1600-talet är också den basunblåsande ängeln i koret, bänkdörrarna och kyrkans votivskepp, vilket är unikt då det har besättning.
  • Predikstolen snidades 1710 av Marcus Jäger den äldre och bemålades av Erik Eriksson Grijs liksom även läktarbröstningens ramverk. År 1894 målade emellertid Alfred Berg om predikstolen och läktarbröstningen. De togs dock åter bort 1933-1934 i samband med en konservering av interiören utförd av konservator Sven Gustafsson.
  • Dopfunten är från 1955 och ritad av Erik Sand.
  • De två murade gravkoren på kyrkogården uppfördes på 1770-talet av kassören vid Ostindiska Kompaniet, Anders Almroth, samt köpmannen Peter Bagge.

KyrkogårdenRedigera

Kyrkogårdens areal är 20 000 kvadratmeter, inklusive naturmark. Den anses vara lika gammal som kyrkan. Den äldsta gravplatsen är från 1885. Kyrkogården har byggts ut i tre etapper, där den Nya delen togs i bruk 1987. Gravplatserna är totalt cirka 700 stycken.

Vid den södra delen av kyrkogården finns en minneslund, invigd 1997.[3]

BilderRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Skara stiftshistoriska sällskap, Medlemsblad 2013:3, s. 15, "Medeltida murar i Kållereds kyrka," av Lars Gahrn.
  2. ^ Hallbäck, Sven Axel (1947). Det efterreformatoriska dekorativa kyrkomåleriet på 1600- och 1700-talen i Sverige, Del 1, Göteborgs stads konst- och målarembete och dess verksamhetsområde. Göteborg. sid. 284. Libris 412016 
  3. ^ ”Kållereds kyrkogård”. http://www.svenskagravar.se/index.php/visa_gravsatt/?ID=140008343&LOPNR=17451&EFTER_NAMN=Olsson&DISTRIKT=MOL103&FNAMN_SELTYPE=E&ENAMN_SELTYPE=E&ORDER_BY=Fornamn&ORDER_DIRECTION=ASCENDING. 
  • Nyström Rudling, Kajsa (2018). Mellan himmel och helvete : bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812. [Karlstad]: Votum. sid. 70-71. Libris 21705493. ISBN 9789188435491 
  • Svenska Turistföreningens informationstavla vid kyrkan.

Externa länkarRedigera