Jukka Keskitalo, född 10 januari 1962 i Karunki, är biskop i Uleåborgs stift inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Han tillträdde tjänsten 1 november 2018. Fram till dess var han kanslichefKyrkostyrelsen. Hans föregångare som biskop är Samuel Salmi.

Jukka Keskitalo

Keskitalo är teologie doktor.[1] Han blev prästvigd 1988. Innan han utnämndes till kanslichef[2] fungerade han som kyrkoherde i Jyväskylä församling 2000-10.[1] Församlingen är med nästan 100 000 medlemmar den största inom kyrkan och hör till Lappo stift.

Keskitalo valdes till biskop i Uleåborg med 59,4 % av de avgivna rösterna i den första valomgången den 15 augusti 2018.[3] Hans motkandidater var kyrkoherde Niilo Pesonen och rektorn vid Raudaskylä kristliga institut Jukka Hautala.[4]

Keskitalo anser att äktenskapet är ett förbund för endast en man och en kvinna och vill därför inte viga samkönade par, en fråga som är mycket aktuell inom kyrkan.[5]

Utmärkelser redigera

[Redigera Wikidata]

Referenser redigera