Judeo-portugisiska är ett utdött judiskt språk, av den romanska språkfamiljen, som förr talades i judiska samhällen i Portugal, Amsterdam, London, och New York.

Judeo-portugisiska Hebreiska Svenska
cados kodesh heliga
esnoga - synagoga
jessiba yeshiva religiös skola
massó matzah rituellt bröd
misvá mitzvah bud
ros rosh huvud
rassim rashim ledare
rossaná rosh hashanah judiska nyåret
sabá shabbat sabbat
sedacá tzedakah välgörenhet
queilá qehila församling
quidus kiddush välsignelse av vinet
tebá tevah centralbord i synagogan