Att ett filsystem är Journalförande filsystem betyder att det är ett filsystem som loggar ändringar i en journal (vanligtvis i en logg i ett speciellt allokerat område på hårddisken) före skrivning till "huvudfilsystemet".

Detta gör att filsystemet inte blir korrupt lika lätt vid tex. en systemkrash eller ett strömavbrott.

ExempelRedigera

Några förekommande journalförande filsystem är: