Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall, född 9 juni 1774 i Graz, död 23 november 1856 i Wien, var en österrikisk orientalist.

Joseph von Hammer-Purgstall

Hammer-Purgstall blev 1799 tolk vid österrikiska legationen i Konstantinopel, tjänstgjorde därefter som sekreterare och tolk vid engelsk-turkiska armén under fälttåget mot fransmännen och erhöll 1807 anställning i hovkansliet i Wien. År 1811 blev han kejserligt råd och hovtolk samt 1817 verkligt hovråd och 1835 friherre. Åren 1847–49 var han president i vetenskapsakademien i Wien. Hans mångsidiga, ehuru ytliga insikter i de österländska språken i förening med hans ovanligt stora arbetskraft gjorde det möjligt för honom att bli en av sin tids produktivaste författare. Utöver nedanstående skrifter utgav han en mängd översättningar från turkiska, arabiska och persiska språken.


Bibliografi i urvalRedigera

 • Encyklopädische Übersicht der Wissenschaften des Orients (1804)
 • Rosenöl, oder Sägen und Kunden des Morgenlands (1813)
 • Des osmanischen Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung (1815)
 • Geschichte der schönen Redekünste Persiens (1818)
 • Geschichte der Assassinen (1818)
 • Geschichte des osmanischen Reichs (fyra band, 1827–35; andra upplagan 1840)
 • Geschichte der osmanischen Dichtkunst (fyra band, 1836–38)
 • Gemäldesaal moslimischer Herrscher (1837–39)
 • Geschichte der Ilchane (1842–43)
 • Geschichte der Chane der Krim (1856)
 • Literaturgeschichte der Araben (sju band, 1850–56)

KällorRedigera

Se ävenRedigera