Jordtungor är svampar som tillhör släktena Geoglossum, Microglossum och Trichoglossum inom gruppen sporsäcksvampar. De växer på marken och har tunglika eller klubblika fruktkroppar. De flesta arter blir inte mer än 8 centimeter höga. Fruktkroppen kan vara slät, fint borstig eller småfjällig. Jordtungor i släktet Geoglossum är svarta eller brunsvarta, arter i släktet Trichoglossum är ofta också svarta men med korta borst på fruktkroppen. I släktet Microglossum förekommer arter med grönaktiga eller rödbruna till purpurbruna fruktkroppar. Fruktkropparna uppträder hos de flesta arter om hösten. Jordtungor är oätliga. I Sverige är flera arter rödlistade.

Geoglossum umbratile.

Arter i urval redigera

Referenser redigera

  • Nylén, Bo. Svampar i Norden och Europa, 2000.