Jordkrypning är en mycket långsam variant av massrörelse, erosion, även om effekterna av processen kan bli nog så märkbara.

Illustration av jordkrypning.
Böjda trädstammar.

Jordkrypning eller creep förekommer i sluttningar där det övre marklagret omväxlande utvidgas och krymper. Dessa förändringar i markens volym orsakas av is som bildas i områden där temperaturen växlar mellan minus- och plusgrader. När isen expanderar pressas jordlagret och sedan återgår det inte till sitt tidigare läge utan sjunker en liten bit utför sluttningen. Denna process kan sedan upprepas var gång marken utvidgas till dess att materialet nått sluttningens nederkant. Fenomenet kan även uppkomma då marken mättas med vatten eller torkar ut. Lutande staket och telefonstolpar samt böjda trädstammar är alla tecken på jordkrypning.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera