Öppna huvudmenyn
En 4-polig jordfelsbrytare.
En flyttbar jordfelsbrytare.

Jordfelsbrytare (JFB) är ett komplement till säkringarna i en elcentral.

Även om människokroppen är en ganska dålig elektrisk ledare så räcker en spänning på strax över 50 volt för att orsaka skada. Tiden som strömgenomgången pågår samt vilken väg strömmen tar genom kroppen påverkar eventuella skador. Jordfelsbrytare (<30 mA) förhindrar i de flesta fall långvarig ström genom kroppen. Jordfelsbrytaren ska lösa ut inom 0,3 sekunder eller 300 ms vid 30 mA (milliampere)[1][2].

JordningRedigera

Jordning utnyttjar att jorden är elektrisk ledande: man använder sig av fysisk jord (ofta marken kring huset) för att leda bort felströmmar som orsakats av funktionsfel. Elapparaters höljen är då direkt förbundna med så kallad skyddsjord, det vill säga spänningen mellan höljet och jord är noll volt och därmed kan ytterhöljet aldrig uppnå spänningsnivåer farliga för en människa. Om kontakten mellan spänningsförande ledare och ytterhöljet är god vid ett fel, kommer den ordinarie säkringen – antingen den i säkringsskåpet eller i apparaten – att lösa ut på grund av överbelastning (kortslutning). Om däremot kontakten är dålig, så att strömmen inte blir högre än vad säkringen tål (vanligen 6–16 ampere för säkringarna i säkringsskåpet) hjälper inte säkringarna.

FunktionRedigera

 
Principskiss.
1. elektromagnet och hjälpelektronik
2. strömtransformatorns sekundärspole
3. kärna
4. testbrytare
L = fasledare
N = neutralledare
 
En isärtagen jordfelsbrytare.

Jordfelsbrytaren fungerar så att den jämför strömmarna i fasen och neutralledaren. Om det finns en skillnad mellan dessa strömmar som är större än det förinställda värdet (IΔn) löser skyddskretsen ut och bryter strömmen. Brytaren måste därefter återställas (oftast manuellt) innan den börjar leda ström igen.

Jordfelsbrytaren är uppbyggd kring en summaströmtransformator med ringformad kärna. Ledarna till lasten går genom denna. Normalt är strömmarna i ledarna lika stora men med motsatt tecken, och magnetfälten kring ledarna tar därför ut varandra. Vid ett jordfel uppstår obalans, magnetfälten upphäver inte längre varandra och en ström induceras i sekundärspolen. Denna ström får en elektromagnet att utlösa en brytarmekanism.

För att testa funktionen finns en speciell brytare som via ett motstånd förbikopplar strömtransformatorn och åstadkommer en felström. Jordfelsbrytaren bör testas var 6:e månad[3] genom att trycka in testknappen. Vid tveksamhet om jordfelsbrytarens funktion skall alltid behörig elektriker kontaktas. Vid installationer i kalla, fuktiga eller dammiga utrymmen läggs vikt vid att jordfelsbrytaren tillsammans med de andra komponenterna är korrekt kapslade (inneslutna i en skyddskapsling med högre IP-klass avsedd för mer krävande miljö än normal inomhusmiljö). Funktionstest bör i sådana miljöer utföras oftare än var 6:e månad, då den mekaniska utlösningsmekanismen påverkas av framförallt fukt och damm.

Vanlig jordning skyddar inte om en människa kommer i direkt kontakt med en spänningsförande ledare, till exempel en kabel med trasig isolering eller ett spänningssatt metallhölje med trasig jordning. Det gör däremot jordfelsbrytaren. När den upptäcker att en del ström försvinner bort en annan väg (genom människans kropp och ner i marken, diskbänken etc.) löser den ut. I de fall när människan står på isolerande underlag och samtidigt håller i både fas och neutralledaren förlorar jordfelsbrytaren sin skyddsförmåga. Den kan nämligen inte skilja om det är en glödlampa, TV eller människa i andra änden av kabeln.

Olika typerRedigera

Olika typer av jordfelsbrytare (JFB) finns med olika felström, för följande ändamål:

  • Personskydd generellt har en felström på 30 mA.
  • Brandskydd för uppvärmning har en felström på 300 mA.

Trots att jordfelsbrytare känner av även små strömmar ger de inget fullständigt skydd. En kraftig stöt kan skada eller till och med döda ögonblickligen, innan brytaren hinner lösa ut, särskilt gäller det barn, personer med hjärtproblem och djur.

En vanlig missuppfattning är att jordfelsbrytare bara fungerar om de sitter i jordade uttag, men de ger ett gott personskydd även i ojordade uttag. Däremot blir det inte tillåtet att använda lampor eller apparater i miljöer de inte är godkända för, exempelvis att använda apparater för inomhusbruk ute, genom att sätta dit en jordfelsbrytare.

I delar av Europa, till exempel Sverige, Schweiz, Tyskland och Österrike gäller liknande föreskrifter för felströmmen (maximalt 30 mA). I USA får felströmmen vara mellan 5 och 30 mA och jordfelsbrytaren måste utlösa inom 25 millisekunder.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ SS-EN 61008-1.Jordfelsbrytare utan inbyggt överströmsskydd för bostadsinstallationer och liknande (RCCB) - Del 1: Allmänna regler. Avsnitt 5.3.12, tabell 1.
  2. ^ https://web.archive.org/web/20140517204624/http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Installation_av_jordfelsbrytare.pdf sidan 7
  3. ^ ”Jordfelsbrytare”. Elsäkerhetsverket. 22 oktober 2013. Arkiverad från originalet den 13 november 2014. https://web.archive.org/web/20141113101905/http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Din-elsakerhet/Elprodukter/Jordfelsbrytare/. Läst 16 november 2014. 

KällorRedigera