Jonas Stockenberg, född 4 december 1744, död 22 april 1807, var en ledamot av högsta domstolen, lagman och häradshövding.

Han var borgmästare i Askersunds stad 1776, sedan häradshövding i Tunaläns och Sevede härader 1777. Han var ledamot av Högsta domstolen 1791-1793 och åter 1799-1807. Lagman i Tiohärads lagsaga 1795 intill sin död 1807.[1] Riddare av Nordstjärneorden 1805. Stockenberg var en av de ledamöter av Högsta domstolen som närvarade under rättegången mot Jacob Johan Anckarström våren 1792[2].

ReferenserRedigera

  • Jonas Stockenberg i Swea och Götha Höfdinga-Minne sedan 1720, Volym 2 Av Aug. Th. Låstbom

NoterRedigera

  1. ^ Almquist, Jan Eric (1954). Lagsagor och domsagor i Sverige : med särskild hänsyn till den judiciella indelningen. Del I. Stockholm: P.A. Norstedt & söners förlag. sid. 325 
  2. ^ Protocoller, hållne uti Kongl. Maj.'ts högste Domstol eller Justitiæ-Revision, med dertil hörande handlingar, rörande det, å högstsalig hans Maj.t, Konung Gustaf, den III. ... föröfwade mord. 1792 

Externa länkarRedigera