Jon-dipolbindning är en kemisk bindning mellan joner och lösningsmedel. Saltvatten är ett exempel på en jon-dipolbindning, där saltet natriumklorid (NaCl) är löst i lösningsmedlet vatten (H2O). Jonbindningar finns mellan jonföreningar och vatten. Exempel på jonföreningar: Sulfatjon, Nitratjon, karbonatjon, hydroxidjon och ammoniumjon.

Se ävenRedigera