En polär molekyl är en molekyl som är övervägande positiv i minst en ände och negativ i andra. Sådana molekyler sägs ha ett dipol- eller multipolmoment. Dipolmomentet används som mått på deras polaritet.

Ett vanligt använt exempel av en polär förening är vatten (H2O)

Polära ämnen är lösliga i andra polära ämnen, och nästan helt olösliga i opolära föreningar.

Polära molekyler innehåller polära kovalenta bindningar och/eller joniserade grupper.

Motsatsen till polär är opolär.

Se ävenRedigera