Jokkmokks revir var ett förvaltningsområde inom Domänverket som omfattade Kvarnåns, Bodträskåns, Görjeåns, Varjekåns och Appoälvens vattenområden samt trakterna på södra sidan av Lilla Luleälven från Vajkijaure till älvens utflöde i Stora Lule älv, allt i Jokkmokks socken, Norrbottens län. Reviret var uppdelat i fyra bevakningstrakter och hade en kronoparksareal av 60 900 hektar produktiv skogsmark.

Se ävenRedigera

KällorRedigera