Jodometrisk titrering är en typ av redoxtitrering där halten jod I2 fastställs genom att titrera joden tillsammans med en lösning tiosulfatjoner S2O32−. Under denna titreringsreaktion bildas jodidjoner och tetrationatjoner.

En indikator som kan utnyttjas vid denna typ av titrering är stärkelse.