Jilderim eller Illerim var en fregatt som jämte Jarramas byggdes på Karl XIIs order och skisser strax innan han avreste från Bender[1]. Namnet är turkiska för blixt eller åska. De bägge fartygen blev färdiga år 1716. Följande år försvann Jilderim. Kommendör Carl Gustaf Ulrich samt besättningen blev landsatta I Helsingborg och rapporterade senare i Lund att man blivit äntrade av engelsmän utanför Öland.[2]

Jilderim och Jarramas. Skiss av Karl XII.
Jilderim och Jarramas. Skiss av Karl XII.

Referenser

redigera
  1. ^ Sheldon, Gilbert (1771). Berättelse om anledningen till fregatterna Illerim och Jarramas namn. https://sv.wikisource.org/wiki/Index:Ber%C3%A4ttelse_om_anledningen_till_fregatterna_Illerim_och_Jarramas_namn 
  2. ^ Ernst Holmberg (1931). ”Några fregattminnen från vår frihetstid.”. Sjöväsendet häfte nr 10.