Jenga

klassiskt sällskapsspel som spelas med klossar

Jenga, Jenka, eller Stapla är varumärkesnamn för ett sällskapsspel som under olika namn funnits i över 200 år. Spelet spelas antingen med träklossar från producenter som Hasbro, egentillverkade klossar eller med Domino-brickor.

Ett Jengatorn

Namn redigera

Namnet Jenga är relativt nytt. Det kommer från verbet kujenga (”bygga”) på swahili, vilket i sin imperativform blir jenga. Namnet Jenga är ett varumärke som ägs av Pokonobe Associates.

Regler redigera

Med en hand åt gången får spelaren göra precis vad denne vill för att förflytta ett block från någonstans i tornet till det översta lagret. Spelaren får således rubba tornet eller räta upp det om denne anser sig gynnas av det. Draget anses avslutat efter att spelaren lagt sitt block i översta lagret. Turen övergår då till nästa spelare. Den som lade senaste klossen innan tornet välte vinner.

Externa länkar redigera