Jarlaberg

namnsatt område i kommundelen Sicklaön i Nacka kommun

Jarlaberg är ett område inom kommundelen Sicklaön i Nacka kommun cirka fem kilometer öster om Stockholms innerstad.

Nacka vattentorn.

Bostadsområdet består av sju bostadsrättsföreningar och tjugotvå privata radhus. Sex av bostadsrättsföreningarna är medlemmar i HSB Stockholm. Husen i Jarlaberg byggdes mellan 1988 och 1989, delvis på Sicklaberget, som är Nackas näst högsta berg. Alla flerbostadshus ligger kring innergårdar och radhusen ligger i anslutning till innergårdarna. I området finns en grundskola, flera daghem och några privata företag.

I Jarlaberg ligger Nacka kommuns yngsta och högsta vattentorn, det stod klart 1987 och höjden är 47,5 meter. På tornet finns en målning som är signerad Åke Pallarp (se Jarlabergs vattentorn).

Jarlaberg.