Jakob, profet inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Son till profeten Lehi och Sariah, bröder till Laman, Lemuel, Sam, Nephi, och Jakob.

ReferenserRedigera

http://scriptures.lds.org/sv/