Jacob Christian Lindberg Appel, född den 23 april 1866, död den 31 december 1931, var en dansk folkhögskoleföreståndare och politiker, son till Cornelius Appel.

Jacob Appel

BiografiRedigera

Appel blev 1890 lärare i naturvetenskaperna vid Askovs folkhögskola, och fick 1898 säte i skolans direktion och blev efter svärfadern Ludvig Schrøders avgång 1906 skolans föreståndare. Varmt intresserad i Grundtvigs anda för Danmarks folkliga historia deltog Appel även i dagspolitiken, men blev inte vald till Folketinget.

Åren 1910–1913 fungerade han som kultusminister i minstären Berntsen, och 1920–1924 undervisningsminister och från 1922 även som kyrkominister i ministären Neergaard.

Appel var i likhet med sin hustru Ingeborg Appel en av de främsta företrädarna för den gruntvigska traditionen under början av 1900-talet.

Tillsammans med Poul la Cour skrev han Historisk fysik (2 band, 1896–1897; 2:a upplagan 1908) och utarbetade 1904 en översikt över Tordenvejrets gang i Danmark.

KällorRedigera