Jöns Bengtsson (Oxenstierna) den äldre

Jöns Bengtsson (Oxenstierna) den äldre nämns i källorna 1380 och dog någon gång 13961399. Han var riddare, son till riksrådet Bengt Nilsson och far till de båda riksföreståndarna Nils Jönsson och Bengt Jönsson, och ägare till Salsta slott i Tensta socken. Alla nu levande Oxenstiernor härstammar från honom.