Öppna huvudmenyn

Järpströmmen är ett vattendrag i Jämtland som rinner mellan Kallsjön och Liten. Ån rinner också igenom by Järpen.