Järpströmmen är ett vattendrag i Jämtland som rinner mellan Kallsjön och Liten och ingår i Indalsälvens avrinningsområde och de bildar en gemensam sträckning på 420 km. Ån rinner också igenom by Järpen.

Järpströmmen har ett kraftverk vid Kallsjöns utlopp. Kraftverket togs i bruk 1944[1].

ReferenserRedigera

  1. ^ Nationalencyklopedin. Bra Böcker. 1993. sid. 307. ISBN 91-7024-620-3