Järnvägsverket (fi. Rautatievirasto) var en statlig myndighet i Finland mellan 1 september 2006 och 31 december 2009. Enligt lagen sörjde Järnvägsverket för den allmänna järnvägssäkerheten på det finländska järnvägsnätet, de myndighetsuppgifter som föreskrevs för eller anvisades verket och det internationella samarbetet på området samt att övervaka att säkerheten iakttogs inom järnvägssystemet. Det ersattes 1 januari 2010 av Trafiksäkerhetsverket.

I praktiken skötte verket bl.a. kontrollavgiftsverksamhet av tågbiljetter i persontrafik.

Verket utövade sin verksamhet i det så kallade Granithuset som ligger i stadsdelen Kampen i Helsingfors centrum. Verkets överdirektör hette Kari Alppivuori.