Järnvägsolyckan vid Hinsnoret-Ornäs

Järnvägsolyckan vid Hinsnoret-Ornäs inträffade på Bergslagsbanan då två tåg kolliderade på förmiddagen den 2 juni 1980 mellan Hinsnoret och Ornäs.

Järnvägsolyckan vid Hinsnoret-Ornäs 1980
Detaljer
Datum2 juni 1980
PlatsMellan Hinsnoret och Ornäs
LandSverige
JärnvägBergslagsbanan
Typ av incidentKollision
OrsakSignalfel pga åskväder
Statistik
Tåg2
Omkomna11
Skadade61

Olyckan skedde då tåg 212 draget av Rc2 1109 kolliderade med tåg 25307 draget av Ma 830. Olyckan orsakades av att tåg 25307 passerat huvudsignalerna vid Hinsnoret, trots att dessa stod i stopp, utan att ha inhämtat tillstånd från trafikledningen. Grundorsaken var att ett kraftigt åskväder hade slagit ut signalsystemet och därvid orsakat ett signalfel. Därför fick förarna tillstånd över telefon att passera dem, men det blev ett missförstånd i samband med det. Det ena loket välte vid kollisionen och det andra loket hamnade delvis ovanpå det första loket. Det norrgående tågets tre första vagnar välte mot strandkanten, medan den fjärde vagnen delvis vreds loss från boggin. Resten av tågsättet stod kvar på spåret.

En hemvärnsövning pågick i närområdet. Denna övning avbröts vilket innebar att hjälpinsatserna kunde sättas igång förhållandevis snabbt. Vid olyckan omkom 11 människor varav sju skolbarn från Leksand. 61 människor skadades. De omkomna barnen ingick i en skolklass som skulle till Furuvik utanför Gävle. Klassen hade stigit på i Borlänge och befann sig i den första vagnen. Båda loken skrotades.