Öppna huvudmenyn
Järnavik

Järnavik är en ort som ligger söder om Bräkne-Hoby i Ronneby kommun, Blekinge.

Järnavik med dess hamn har varit en betydande lastageplats från tidiga medeltiden för tackjärn, timmer och spannmål. Mellan 1870 och 1920 fanns ett skeppsvarv på platsen, vid första världskriget bildades ett varv- och rederiaktiebolag i Järnavik. Byggnader från den tiden är packhuset i hamnen samt skeppsbyggmästarens villa som är ett vandrarhem samt dykdalber i den inre delen av viken. De flesta äldre små husen utmed byvägen byggdes av sjöfolk eller varvets timmermän som bostäder under slutet av 1800-talet. Färja till Tjärö avgår från Järnavik. Här finns även småbåtshamn, bad och campingplats.

Järnaviks naturreservat är ett omväxlande odlingslandskap med slåtterängar och hagar i kustlandskapet som även utgörs av kala berghällar med vandringsleder

KällorRedigera