Ivar K. A. Alm, född 8 januari 1897 i Kumla i Örebro län, död 1973, var en svensk lektor, präst och religionspsykolog.

Efter studentexamen i Uppsala 1917 blev Alm filosofie kandidat 1919, teologie kandidat 1923, teologie licentiat 1934 och teologie doktor 1936 vid Uppsala universitet. Han var e.o. präst i Västerås stift åren 1924–32, kyrkoherde i Västervåla församling åren 1932–46 samt lektor i kristendomskunskap och filosofi vid högre allmänna läroverket i Motala åren 1947–63. Han var ordförande kyrkostämman 1932–46 och familjebidragsnämnden 1940–42.

Alm blev genom sin doktorsavhandling Den religiösa funktionen i människosjälen (1936) en av pionjärerna för religionspyskologi med djuppsykologisk inriktning i Sverige. Han introducerade Carl Gustav Jungs psykologi i Sverige.

Övriga skrifter i urvalRedigera

  • Die analytische Psychologie als Weg zum Verständnis der Mystik (1935)
  • Är vår religion mogen för en ny reformation (1937)

KällorRedigera