Ithaca Hour är en lokal valuta i staden Ithaca, New York. Valutan grundades av Paul Glover i november 1991 och är den äldsta lokala valutan i USA som fortfarande används. Ithaca Hour har inspirerat till liknande system runt om i USA och även i andra länder.

Syftet med Ithaca Hours liksom andra lokala valutor är bland annat att gynna lokal företagsamhet, inklusive hobbyföretagande. Likheter finns med lets (local exchange trading system). Skillnaden är att lets är system för ömsesidig kredit, medan Ithaca Hours är sedlar som trycks i en lokal centralbank. Ithaca Hours cirkulationskommitté (Circulation committee of Ithaca Hours, Inc.) träffas regelbundet och tar då bland annat ställning till om nya sedlar skall tryckas eller ej.

Ithaca Hour är inte uppbackad av den nationella valutan (US-dollar) och inte heller av guld. Den kan inte fritt bytas mot US-dollar eller annan nationell valuta. Dock finns vissa affärer som växlar Ithaca Hour-sedlar mot dollar. Ett stort antal affärer i staden accepterar delbetalning i Ithaca Hours. Ithaca Hours trycks på högkvalitativt papper och med grafik som är svår att reproducera. Varje sedel stämplas också med ett serienummer för att minska risken för förfalskning.

En Ithaca Hour är fixerad till tio US-dollar och för närvarande finns fem olika Ithaca Hour-sedlar. Den största sedeln är värd en Ithaca Hour. Den minsta är värd en tiondels Ithaca Hour. Varje sedel har en inskription "In Ithaca we trust". På varje sedel finns också en avbildning av något lokalt från Ithaca.