Israel Treutiger, född 1700, död 1747 eller 1748,[1][2] var en svensk löjtnant och språkmästare vid Lunds universitet.

BiografiRedigera

Treutiger, som vistats tio år i Frankrike, var svärson till Lunds universitets språkmästare Pierre Allegre.[1][3] Detta kan ha påverkat konsistoriets beslut att förbigå den tillförordnade språkmästaren i franska Ifvar Kraak och istället utse löjtnant Treutiger till Allegres efterträdare när denne avgick från språkmästarposten på grund av hög ålder i slutet av december år 1738.[3] Detta innebar inte att löjtnanten var omeriterad; utöver sina franskkunskaper hade han även "Italienska, Engelska och Spanska Språken sig bekante".[1][3][4] Samma år som han blev språkmästare gav han även ut en fransk grammatik emedan han "icke funnit något tienligt hielp-medel at dymedelst rätt kunna wägleda dem, som min underwisning i Fransyska Språket åstundat".[5] Hans planer på att ge ut ordböcker avbröts dock av hans död som inträffade antingen 1747 eller 1748.[1] Som språkmästare efterträddes han av den ovannämnde Ifvar Kraak, som till sist kunde tillträda posten som ordinarie språkmästare.[3]

BibliografiRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ [a b c d] Elisabet Hammar, Franskundervisningen i Sverige fram till 1807 : Undervisningssituationer och lärare. Stockholm & Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1981, s. 100.
  2. ^ Martin Weibull & Elof Tegnér, Lunds universitets historia 1668-1868, band 2. Lund: C.W.K. Gleerups förlag, 1868, s. 430.
  3. ^ [a b c d] Ingar Bratt, Engelskundervisningens framväxt i Sverige : Tiden före 1850. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1977, s. 55.
  4. ^ Ingar Bratt, Striden om språkmästartjänsten vid Lunds universitet år 1703 : Utdrag ur större konsistoriets protokoll från våren och sommaren 1703 med inledning och kommentarer. Lund: Lunds universitet, tvåbetygsuppsats i idé- och lärdomshistoria, 1973, s. xi.
  5. ^ Elisabet Hammar, Franskundervisningen i Sverige fram till 1807 : Undervisningssituationer och lärare. Stockholm & Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1981, ss. 91, 100.

Tryckta källorRedigera

  • Ingar Bratt, Engelskundervisningens framväxt i Sverige : Tiden före 1850. Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1977
  • Ingar Bratt, Striden om språkmästartjänsten vid Lunds universitet år 1703 : Utdrag ur större konsistoriets protokoll från våren och sommaren 1703 med inledning och kommentarer. Lund: Lunds universitet, tvåbetygsuppsats i idé- och lärdomshistoria, 1973
  • Elisabet Hammar, Franskundervisningen i Sverige fram till 1807 : Undervisningssituationer och lärare. Stockholm & Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1981 (Länk)
  • Martin Weibull & Elof Tegnér, Lunds universitets historia 1668-1868, band 2. Lund: C.W.K. Gleerups förlag, 1868 (Länk)
Företrädare:
Pierre Allegre
Språkmästare vid Lunds universitet
1739-1747
Efterträdare:
Ifvar Kraak