Isoterm process

termodynamisk process

Isoterm är en termodynamisk process som förlöper vid konstant temperatur.

Isotermer av ideal gas i tryck-volym-diagram följer Boyles lag.

När ett system ändrar sitt tillstånd under sådana förhållanden att arbetsmedlets temperatur är konstant under hela processen är processen isoterm.[1]

EkvationerRedigera

Gaser allmänna tillståndsekvation T=konstant:

 

Isotermekvationen är följaktligen:

 

 

ReferenserRedigera

  1. ^ Alvarez, Henrik (2006). Energiteknik. sid. 292. Läst 7 juni 2023