Öppna huvudmenyn

Island delas traditionellt in i 23 sýslur (sysslor) och 24 självstyrande städer (kaupstaðir). Idag är denna indelning inte längre viktig för Islands administration. Numera delas landet upp i 26 sysselmän (sýslumenn), som fungerar som chef för den lokala polisen (förutom i Reykjavik), och arbetar med administrativa funktioner såsom borgerliga äktenskap och bankruttförklaringar. Sysselmännens jurisdiktioner följer ofta samma gränser som de traditionella sysslorna men inte alltid.

De självstyrande städerna skapades från början under 1700-talet då urbaniseringen på Island inleddes, och systemet användes fram till 1980-talet då Ólafsvík år 1983 blev utnämnd till den sista självstyrande staden. Sedan dess har kommunlagen ändrats så att det inte längre finns någon juridisk skillnad mellan stads- och landskommuner.

Lista över de traditionella länenRedigera

Lista över de traditionella självstyrande orternaRedigera