Invest Sweden eller Myndigheten för utländska investeringar i Sverige bildades 1 juli 1995 och löd under Utrikesdepartementet (UD). Invest Sweden tillsammans med Exportrådet, VisitSweden, Svenska Institutet (SI) samt funktioner inom UD ingick i paraplyorganisation Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU). Myndigheten hette i början Delegationen för utländska investeringar i Sverige, och arbetade till maj 2010 under varumärket Invest in Sweden Agency, ISA.

Efter ett flerårigt utredningsarbete inom UD samt viss kritik mot myndigheten och dess generaldirektör Per-Erik Sandlund meddelade regeringen den 20 mars 2012 att Invest Sweden kommer att avvecklas och att verksamheten kommer att slås samman med Exportrådet [1]. I januari 2013 slogs Invest Sweden samman med Exportrådet för att bilda Business Sweden.

UppdragetRedigera

Invest Sweden hade till uppdrag att öka de utländska direktinvesteringarna i Sverige. Detta innebar att medverka till att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft och bilden av Sverige i utlandet. Tanken med Invest Sweden var att medverka till utländska direktinvesteringar, bl.a. i form av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal samt förvärv och fusioner. Invest Sweden arbetade dels med ett allmänt investeringsfrämjande, dels med internationell marknadsföring av strategiska branscher mot utvalda marknader. Verksamheten bedrevs i nära samarbete med sjutton regionala partners runt om i Sverige. Invest Sweden hade affärsområden inriktade mot Automotive, Cleantech, ICT, Life Sciences, Materials Science samt Services Industry, vilket bland annat omfattade Real Estate, Retail, Tourism, Logistics samt Regional Headquarters. Per-Erik Sandlund utsågs till Generaldirektör av regeringen i maj 2008. Enligt regeringens regleringsbrev var målen för Invest Swedens verksamhet att:

  • Verka för att utländska investerare investerar i Sverige.
  • Bidra till ökad kunskap och ökat intresse för Sverige som investeringsland.
  • Öka och fördjupa samarbetet med aktörer inom den privata och offentliga sektorn och höja kompetensen vad gäller utländska direktinvesteringar hos relevanta beslutsfattare i kommuner, län och regioner.
  • Tillhandahålla beslutsunderlag av hög kvalitet till regeringen och andra relevanta aktörer i form av analyser om svensk och internationell ekonomi ur ett investeringsperspektiv.

Här fanns Invest SwedenRedigera

Invest Sweden hade svenska kontor i Stockholm och Göteborg, och egna utlandskontor i Japan, Kina, Nordamerika, Indien och sedan november 2010 även i Brasilien. Invest Sweden hade ett nära samarbete med svenska kommuner och regioner, samt ett 40-tal av UD:s utlandsmyndigheter. Antalet anställda i Sverige och utomlands uppgick till ca 70 personer, varav ungefär hälften arbetade i Sverige.

Invest Sweden är medlem i World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA).

KritikRedigera

Myndigheten bidrog till som mest ca 130 investeringar årligen, bekräftat och dokumenterat av investerarna. Bland dessa ingick även några kontroversiella projekt, som Dragon Gate i Älvkarleby och China Europe Business & Exhibition Center i Kalmar.

Under 2011 avslöjades missförhållanden i myndigheten angående otydligheter i redovisningen av verksamhetens resultat.

GeneraldirektörerRedigera

Invest Sweden och ISA har haft följande generaldirektörer:

  • 1995–2008: Kai Hammerich
  • 2008–2012: Per-Erik Sandlund
  • 2012: Bengt-Åke Ljudén (tf)

Externa länkarRedigera

  1. ^ Svd 2012-03-21 ”Man får se till att rensa upp här”