Interpretatio graeca (latin: 'grekisk översättning' eller 'tolkning enligt grekisk modell') är en diskurs enligt vilken den klassiska grekiska mytologins gudar, myter och praktiker används som modell för att identifiera motsvarigheter i andra mytologier och kulturer.

Denna metod användes frekvent redan under antiken av grekerna för att beskriva andra religioners gudar. Den följdes av interpretatio romana, en romersk motsvarighet, sedan romarnas egna gudar i sin tur redan fullt ut hade identifierats med sina grekiska motsvarigheter genom interpretatio graeca. Även antikens germaner identifierade andra folks gudar utifrån sina egna genom en metod som kallades interpretatio germanica.

Ett exempel på detta är när den grekiska kärleksgudinnan Afrodite jämställdes med romarnas motsvarighet Venus, etruskernas Turan, egypternas Hathor, feniciernas Astarte och persernas Anahita.

Tabell redigera

Grekiska gudomar Romerska gudomar Syriska gudomar Egyptiska gudomar
Zeus Jupiter Baal Hadad eller Jahve (men se även Tyfon och Dionysos) Amon
Kronos Saturnus El Geb
Rhea Magna Mater eller Ops Ashera Nut
Hera Juno (men se även Dione) - Mut eller Amunet
Poseidon Neptunus Yam -
Hades eller Pluton (men se även Dionysos) Orcus eller Dis Mot -
Tyfon Typhoaeus Atar eller Jahve (men se även Zeus och Dionysos) Set
Dione Juno (men se även Hera) Atargatis -
Hestia Vesta - -
Demeter Ceres - Isis
Afrodite Venus Qadesh eller Astarte (men se även Artemis och Persefone) Hathor eller Neftys
Athena Minerva Anat Neith (men se även Leto)
Apollon Apollo Reshef Horus Aroueris eller Montu
Artemis Diana Astarte (men se även Afrodite och Persefone) Wadjet (men se även Leto)
Hermes Mercurius - Thot
Hefaistos Vulcanus Khusor/Kothar wa Hasis Ptah eller Khnum
Dionysos eller Pluton (men se även Hades) Liber eller Bacchus Tammuz (men se även Adonis) eller Jahve (men se även Zeus och Tyfon) Osiris
Herakles Hercules Baal Melqart Khonsu
Leto Latona - Neith (men se även Athena) och Wadjet (men se även Artemis)
Persefone Proserpina eller Libera Astarte (men se även Afrodite och Artemis) -
Helios Sol Indiges Shemesh Ra
Selene Luna Nikkal -
Adonis - Tammuz (men se även Dionysos) -
Pan Faunus eller Priapus - Min

Se även redigera

Källor redigera

  • Assmann, Jan (2008). "Translating Gods: Religion as a Factor of Cultural (Un)Translatability". In de Vries, Hent. Religion: Beyond a Concept. Fordham University Press. ISBN 9780823227242.