Öppna huvudmenyn

International Union of Tenants, IUT eller Internationella Hyresgästalliansen är en icke statlig organisation som bildades 1926, i Zürich, Schweiz. Ett första IUT sekretariat sattes året därpå upp i Wien, vid den österrikiska hyresgästorganisationen, Mietervereinigung Österreichs (MVÖ).

Organisationens har idag 57 medlemmar i 44 länder, som dels kan vara nationella hyresgästorganisationer, och dels regionala hyresgästorganisationer (delstater i USA och Australien). Den svenska Hyresgästföreningen har sedan 1983 varit den dominerande[källa behövs] bidragsgivaren till IUT:s verksamhet och ordförande är svensken Sven Bergenstråhle. Därutöver bidrar även den tyska hyresgästorganisationen, Deutscher Mieterbund (DMB) med bidrag till IUT:s nyöppnde (januari 2008) kontor i Bryssel.

Målet för IUT är att genom samarbete, skydda och tillvarata hyresgästernas intressen. IUT ska arbeta för allas rätt till ett bra boende och en god bostadsmiljö till en rimlig kostnad, samt rätten till ett demokratisk inflytande.

IUT:s medlemmar hävdar vikten av ett boende utan segregation. Detta vill man uppnå med ett system där inte inkomstgränser begränsar rätten till en hyresbostad i allmännyttan. Endast Sverige och Danmark har en form av allmännyttiga bostäder öppna för alla, oavsett inkomst. Övriga länder, i främst Europa, har ett system av s.k. social housing, där inträdet till bostaden regleras bl.a. familjens inkomster, endast de fattiga har alltså tillträde till hyresrätter. Dessutom anser IUT att bostaden böra vara så attraktiv så att den attraherar människor från alla sociala grupper.

Externa länkarRedigera