International Conference on Computational Linguistics

International Conference on Computational Linguistics, Coling, är en internationell forskarkonferens.

Coling ordnas av ICCL, the International Committee on Computational Linguistics, ungefär vartannat år och är den största internationella konferensen i språkteknologi. Vid den tredje konferensen som hölls i forskningsstiftelsen Kvals regi 1969 vid Sånga-SäbyEkerö utanför Stockholm gavs konferensserien namnet Coling efter tecknaren Albert Engströms figur Kolingen.

 • 1965 New York
 • 1967 Grénoble
 • 1969 Stockholm
 • 1971 Debrecen
 • 1973 Pisa
 • 1976 Ottawa
 • 1978 Bergen
 • 1980 Tokyo
 • 1982 Prag
 • 1984 Stanford
 • 1986 Bonn
 • 1988 Budapest
 • 1990 Helsingfors
 • 1992 Nantes
 • 1994 Kyoto
 • 1996 Köpenhamn
 • 1998 Montréal
 • 2000 Saarbrücken
 • 2002 Taipei
 • 2004 Genève
 • 2006 Sydney