För orten vid gården, se Sånga Säby.

Sånga-Säby är en herrgård, numera hotell- och konferensanläggning, i Sånga sockenFäringsö i Ekerö kommun.

Sånga-Säby herrgård
Sånga-Säby konferensanläggning

Sånga-Säby har en historisk koppling till bonderörelsen. Bönder från hela landet samlades 1929 hemma hos Otto Wallén på Sånga-Säby gård, vilket ledde till bildandet av Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF). I början av 1940-talet köpte RLF och Sveriges Lantbruksförbund Sånga-Säby gård för att använda herrgårdsbyggnaden för undervisning och som rektorsbostad och kompletterade också två flygelbyggnader med elevhem. År 1944 invigdes Jordbrukets föreningsskola på Sånga-Säby.

Efter sammanslagningen år 1970 av Riksförbundet Landsbygdens Folk och Sveriges Lantbruksförbund till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är denna organisation ägare till Sånga-Säby. Sedan mitten av 1990-talet bedrivs Sånga-Säby som en renodlad hotell- och konferensanläggning.

Externa länkar

redigera