Institutt for energiteknikk (IFE) är ett norskt forskningsinstitut som grundades 1948 som Institutt for Atomenergi (IFA) och fick 1980 dagens namn. Huvudkontoret ligger i Kjeller utanför Oslo men man har också en avdelning i Halden.

JEEP II-reaktorn i Kjeller

IFE bedriver forskning på följande områden: Energiteknik, Miljöteknik, Kärnteknik, Petroleumteknik, kärnsäkerhet, Människa-Teknik-Organisation (MTO). IFE driver Norges två forskningsreaktorer, JEEP II-reaktorn på Kjeller, som används till grundforskning i fysik och produktion av läkemedel, medan Haldenreaktorn används till forskning på materialteknik och kärnbränslesäkerhet.

IFE har cirka 520 anställda (230 i Halden och 280 i Kjeller). Institutets nuvarande administrerande direktör heter Eva S. Dugstad. Chef från bildandet 1948 till 1968 var Gunnar Randers.

Externa länkarRedigera