Säkerhet vid kärnreaktorer

uppsättning delsystem som säkerställer säkerhet av en kärnreaktor (mot tekniska fel) och minimerar skadan vid en störning eller olycka
(Omdirigerad från Kärnsäkerhet)

Säkerhet vid kärnreaktorer omfattar alla system och designval som avser att minimera risken för utsläpp av radioaktivt material eller fara för medarbetare.

Säkerhetsnivåer redigera

Inherent säkerhet redigera

Inherent säkerhet är ett koncept inom säkerhetstänkandet som går ut på att helt undvika faran (farliga substanser, hög spänning, ...) istället för att kontrollera den [1]. Inherent säkerhet är omöjlig vid kärnreaktorer eftersom det ligger i sakens natur att de innehåller stora mängder synnerligen farliga ämnen.

Passiv säkerhet redigera

Passiv säkerhet medför att faran kan hållas under kontroll utan behov av aktiv tillsyn eller aktivt ingripande. Internationella atomenergiorganet (International Atomic Energy Agency, IAEA) definierar 4 nivåer av passiv säkerhet, beroende av hur många av följande krav är uppfyllda [2]:

  • inga strömmande vätskor
  • inga rörliga delar
  • ingen styrning
  • ingen energi utifrån

Säkerhetssystem redigera

Oberoende härdkylning (förkortat OBH, på engelska Independent Core Cooling System, ICCS, eller Emergency Core Cooling System, ECCS) säkerställer att reaktorn kan fortsättningsvis kylas efter ett haveri då den själv inte längre producerar elektrisk energi, och kan vara skadad på köpet.

Ett haverifilter eller filtrerad tryckavlastning (på engelska Filtered Containment Venting System, FCVS) begränsar radioaktiva utsläpp av radiaaktiva gaser till omgivningen vid allvarliga olycksförlopp med stora härdskador.

Referenser redigera

  1. ^ [1] Heikkilä, Anna-Mari. Inherent safety in process plant design. An index-based approach. Espoo 1999, Technical Research Centre of Finland, VTT Publications 384. ISBN 951-38-5371-3
  2. ^ ”Safety related terms for advanced nuclear plants”. Directory of National Competent Authorities' Approval Certificates for Package Design, Special Form Material and Shipment of Radioactive Material (Vienna, Austria: International Atomic Energy Agency): sid. 1–20. September 1991. IAEA-TECDOC-626. ISSN 1011-4289. http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_626_web.pdf.