Insatsvärde, värde för daglig exponering av vibration, A(8), som innebär krav på insatser från arbetsgivaren om det överskrids. För helkroppsvibration är insatsvärdet 0.5 m/s² frekvensvägd acceleration. För hand-arm vibration är insatsvärdet 2.5 m/s² frekvensvägd acceleration. Insatsvärde ska inte blandas ihop med det hygieniska gränsvärdet, även kallat Exponeringsgräns, vilket anger en nivå som är olaglig att överskrida.

Källor redigera