Gränsvärde (arbetsmiljö)

högsta tillåtna halten av en substans på en arbetsplats
(Omdirigerad från Hygieniskt gränsvärde)

Ett gränsvärde anger högsta tillåtna gränsen för besvärande eller skadlig påverkan av exempelvis kemikalier, buller, vibration, radioaktiv strålning eller halten av föroreningar i luften. Arbetsmiljöverket använder den alternativa benämningen Exponeringsgräns i samband med vibration.

Ett gränsvärde utgör inte någon skarp gräns mellan skadlig respektive oskadlig exponering.

Ett gränsvärde sätts i allmänhet endast för verksamheter som planeras och styrs av föreskrifter utgivna av myndigheter. Företag kan sätta egna (hårdare) gränsvärden för sin verksamhet. En allmän tendens i de flesta länder är att gränsvärden som fastställts av myndigheter skärps. Vanligtvis är det den ansvariga myndigheten inom ett visst kompetensområde som fastställer gränsvärdena. Inom arbetslivet har gränsvärdena särskild betydelse. I Sverige har gränsvärden som fastställts av Arbetsmiljöverket legal status.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera