Bengt Ingvar Mattson, född den 2 mars 1963, är en svensk statsvetare och ämbetsman.

Ingvar Mattson
Född2 mars 1963
NationalitetSvensk
Yrke/uppdragRiksdagsdirektör

Ingvar Mattson tog efter utbildning vid Lunds universitet kandidatexamen 1989. Han disputerade och blev filosofie doktor i statsvetenskap vid Lunds universitet 1995 på en avhandling om förhandlingsparlamentarism i Sverige och Norge och har undervisat och forskat vid universiteten i Lund och Linköping. Han började arbeta i Sveriges riksdag 1996, först som föredragande vid finansutskottet, från 2001 som biträdande kanslichef vid konstitutionsutskottet och från 2006 som kanslichef vid finansutskottet. Han har arbetat med flera utredningar och kommittéer, exempelvis som ledamot av Grundlagsutredningens expertgrupp om finansmakten och som sekreterare i Riksdagskommittén. Från oktober 2014 var han generaldirektör för Statskontoret. I februari 2017 valdes han av riksdagen till en av tre riksrevisorer. Han återkom sedan till riksdagen när han den 24 september 2018 valdes till riksdagsdirektör, chef för myndigheten Riksdagsförvaltningen och talmannens närmaste man.


BibliografiRedigera

 • Ingvar Mattson: Parliamentary questioning in the Swedish Riksdag ingår i Parliamentary control in the Nordic countries: forms of questioning and behavioural trends (red. Matti Wiberg), Statsvetenskapliga föreningen i Finland, Helsingfors 1994, ISBN 951-96131-7-X (se Libris)
 • Ingvar Mattson och Kaare Strøm: Parliamentary committees samt Ingvar Mattson: Private members' initiatives and amendments ingår i Parliaments and majority rule in Western Europe (red. Herbert Döring), Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung, Frankfurt 1995, ISBN 3-593-35309-1 (se Libris)
 • Ingvar Mattson: Negotiations in parliamentary committees (se Libris) ingår i The bargaining democracy (red. Lars-Göran Stenelo och Magnus Jerneck), Lund University Press, Lund 1996, ISBN 91-7966-385-0 , ISBN 0-86238-452-4 (se Libris)
 • Ingvar Mattson: Förhandlingsparlamentarism: en jämförande studie av riksdagen och folketinget (avhandling), Lund University Press, Lund political studies nr 92, Lund 1996, ISBN 91-7966-376-1 (se Libris)
 • Ingvar Mattson: Reformerad budgetberedning (se Libris) ingår i Riksdagen på nära håll: sju studier av riksdagsarbetet (Ingvar Mattson och Lena Wängnerud (red.), Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Stockholm 1997, ISBN 91-7150-662-4 (se Libris)
 • Ingvar Mattson och Lena Wängnerud (red.): Riksdagen på nära håll: sju studier av riksdagsarbetet, Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Stockholm 1997, ISBN 91-7150-662-4 (se Libris)
 • Hans Hegeland och Ingvar Mattson: The Swedish Riksdag and the EU: influence and openness (se Libris) ingår i Trying to make democracy work: Nordic parliaments and the European Union (red. Matti Wiberg), Riksbankens jubileumsfond, Stockholm 1997, ISBN 91-7844-266-4 (se Libris)
 • Ingvar Mattson: Den statliga budgetprocessen: rationell rersursfördelning eller meningslös ritual?, Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Stockholm 1998, ISBN 91-7150-703-5 (se Libris)
 • Ingvar Mattson: Sverige och EU:s sociala dimension: marknad eller reglering? (se Libris) ingår i Sverige i EU (red. Karl Magnus Johansson), Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Stockholm 1999, ISBN 91-7150-743-4 (se Libris)
 • Ingvar Mattson: Dansk förhandlingsparlamentarism och finansloven ingår i Valg, vælgere og velfærdsstat: festskrift til Hans Jørgen Nielsen (red. Peter Kurrild-Klitgaard, Lars Bille och Tom Bryder), Politiske Studier, Köpenhamn 2000, ISBN 87-87749-78-5 (se Libris)
 • Ingvar Mattson: Den statliga budgetprocessen: rationell resursfördelning eller meningslös ritual? 2 omarb. uppl., Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Stockholm 2000, ISBN 9171508201 (se Libris)
 • Hans Hegeland och Ingvar Mattson: Another link in the chain: the effects of EU Membership on Delegation and accountability in Sweden (se Libris) ingår i Delegation and accountability in European integration: the Nordic parliamentary democracies and the European Union (red. Torbjörn Bergman, Erik Damgaard), Frank Cass, London 2000, ISBN 0-7146-5066-8, ISBN 0-7146-8115-6 (The library of legislative studies, 99-2453572-3) (se Libris)
 • Ingvar Mattson: Från social dimension till europeisk välfärdspolitik (se Libris) ingår i Den gränslösa välfärdsstaten: svensk socialpolitik i det nya Europa (red. Paula Blomqvist), Agora, Stockholm 2003, ISBN 91-89483-30-8 (se Libris)
 • Ingvar Mattson och Olof Petersson (red.): Svensk författningspolitik, Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Stockholm 2003, ISBN 91-7150-900-3 (se Libris)
 • Magnus Isberg & Ingvar Mattson (red.): Riksrevisionen tio år: granskning, ansvar, lärande, Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Stockholm 2014, ISBN 9789186949525 (se Libris)
 • Ingvar Mattson och Olof Petersson (red.): Svensk författningspolitik, 4 omarb. uppl., Studieförbundet Näringsliv och samhälle, Stockholm 2016, ISBN 9789144106403 (se Libris)
 • Ingvar Mattson: Parliamentary Committees ingår i The Oxford handbook of Swedish politics (red. Jon Pierre), e‑bok, Oxford University Press, Oxford 2016, ISBN 978-0-19-175569-9 (se Libris)
 • Ingvar Mattson: Statstjänstemannen: robot eller människa? ingår i Vänbok till Mats Melin (red. Thomas Bull, Henrik Jermsten och Sara Uhrbom), Iustus förlag, Uppsala 2018, ISBN 9789176789230 (se Libris)

KällorRedigera

Externa länkarRedigera