Ingemund Bröms

svensk teolog och biskop

Ingemund Bröms, född 1669 och död 1722, var en svensk teolog och biskop.

Biskop
Ingemund Bröms
KyrkaSvenska kyrkan

StiftKarlstads stift, superintendent
Period17181722
FöreträdareDaniel Norlindh
EfterträdareJohannes Steuchius

Född1669
Död1722

Bröms blev professor i Pernau 1705, teologie professor och kyrkoherde vid svenska församlingen i Åbo, och utnämndes till superintendent i Karlstad 1717. Bröms var som teolog strängt ortodox. Både i Pernau och Åbo bekämpade han pietismen. Som superintendent i Karlstad befordrade han skolväsendet och yrkade på en omläggning av gymnasierna från att vara rena prästutbildningsanstalter till att bli skolor för "alla stånd".

KällorRedigera

Företrädare:
Jakob Wilde
Rektor för Academia Gustavo-Carolina i Pernau
1707–1708
Efterträdare:
Conrad Quensel
Företrädare:
Anders Pryss
Rektor för Kungliga akademien i Åbo
1713
Efterträdare:
Anders Pryss