Lista över rektorer för Helsingfors universitet

Wikimedia-listartikel

Rektorslängd

redigera

Kungliga akademien i Åbo 1640-1809

redigera

Kejserliga akademien i Åbo 1809-1828

redigera

Kejserliga Alexanders-universitetet i Helsingfors 1828-1919

redigera

Helsingfors universitet 1919-

redigera