Inför Guds himlatron är en psalm av Britt G. Hallqvist, skriven år 1958. Melodin (Bb-dur, 3/4/2/4) av Lars Edlund komponerades år 1958. Den publicerades först i Kyrkovisor för barn utgiven av Svenska kyrkans centralråd.

Texten blir fri för publicering 2067.

Publicerad somRedigera