Som indianska hästar räknas de hästar, som har domesticerats eller utvecklats av Nord- och Sydamerikas urbefolkningar.

Nez Perce-krigare till häst

Indianerna var duktiga på att avla fram olika sorters hästar och många stammar dyrkade hästarna högt. Än idag finns hästraser som utvecklades av indianerna, bland annat den tigrerade, prickiga Appaloosan. Indianerna var även kända för att kunna ta vara på de brokiga färger som skäck (fläckig) eller tigrerad (prickig), något som avlades bort hos de flesta andra raser i amerika. De indianska hästarna var även kända för sitt mod och sin intelligens, något som var oumbärligt för indianerna som inte bara använde sina hästar till riddjur eller packdjur utan även i strid.

HistoriaRedigera

 
Hästen var en viktig del inom indiansk kultur, här bland medlemmar i Palouse-stammen i ett indianreservat i Washington ca 1900-1910

Fossilfynd visar att hästar var vanliga i Nordamerika före den senaste istiden, men att de dog ut runt 11 000 f.Kr. Den dominerande teorin är att de flesta hästarna vandrade över till Europa och Asien då det fanns flera landbryggor mellan kontinenterna, och de hästar som fanns kvar blev bytesdjur för människor.

De första hästarna efter utrotningen anlände med Christofer Columbus expedition under slutet av 1400-talet, och senare under koloniseringen under hela 1500-1600-talet. Många av de hästar som fördes in i Amerika släpptes lösa eller rymde vilket bildade stora hjordar med förvildade hästar på prärierna och stäpperna. Men indianerna som aldrig hade sett hästar förut var snarare rädda för hästarna och det var troligtvis en skrämmande syn att se en människa på ryggen på en häst.

Indianerna lärde sig så småningom av de spanska conquistadorerna om hästskötsel och ridning och utvecklade egna tekniker. Genom handel eller infångning av de förvildade hästarna fick indianerna egna hästar. De spanska conquistadorerna hade bland annat med sig sina berömda spanska hästar, jenneter och även hästar av arabiskt och berber-ursprung. Nästan alla de hästar som indianerna höll sig med härstammade från dessa spanska och orientaliska hästar.

Med tiden blev indianerna erkända hästfolk och behärskade avelstekniker som inte ens var fulländade i Europa. Nez Perce-indianerna var främst inom hästavel och utvecklade störst antal hästraser bland annat den berömda prickiga Appaloosan. Men efterhand som indianerna blev bortjagade och infångade av den amerikanska armén så försvann många indianska hästar. Många dödades av armén och då indianerna inte längre hade tillgång till sina hästar så försvann många raser. Enbart Appaloosan räddades med hjälp av några få exemplar som klarade sig.

Idag har man dock lyckats rädda Appaloosan och flera andra gamla indianska raser och genom olika avelsprogram och korsningsavel har man lyckats återföda kopior av de gamla indianska hästarna, bland annat Nez perce horse som man fick fram genom att korsa Appaloosan med orientaliska Achaltekeerhästar.

Indiansk hästavelRedigera

 
Nez Perceindianerna var främst inom hästavel och utvecklade bland annat den prickiga Appaloosan

Många indianstammar tog vara på de frisläppta eller förrymda spanska hästarna och utvecklade en stor talang för hästavel, bland annat indianstammen Nez Perce. Denna stam utvecklade flera hästraser som fortfarande existerar idag. Den mest kända av dessa är den tigrerade Appaloosan, men stammen utvecklade även en ras som räknas som deras officiella ras, Nez Perce Horse som dog ut under slutet av 1800-talet. Sedan mitten av 1990-talet har dock Nez Perce-hästen avlats fram på nytt med hjälp av Appaloosa och ökenhästar som Achaltekeer. Appaloosan var även ett bevis på indianstammarnas skicklighet i att avla hästar efter färg. Choctawindianerna tog även de vara på de spanska hästarna och Choctawponnyn, som finns än idag, har genom genetiska tester bevisats vara renrasiga ättlingar från de hästar som fördes till Amerika under 1400- och 1500-talet.

Cayuseindianerna i norr utvecklade även en mindre ras, en ponny, som var stark och otroligt kraftigt, något som passade klimatet och miljön i norra USA och södra Kanada. Cayuseindianerna visade även att de hade lärt sig principen av att förbättra de gamla spanskättade hästarna genom att blanda ut dem med hästar som de bytte till sig från franska kolonisatörer som bosatt sig i Kanada under 1600-talet. Cayuseponnyn var även den avlad på färg och visade ofta skäckfärg eller tigrering. Det sägs att det var Cayuseponnyerna som gav upphov till att man började kalla "färgglada" hästar för indianhästar.

Dyrkandet av hästenRedigera

Många av de indianska stammarna höll sina hästar högt och dyrkade dem. Hos indianerna representerade hästen kärlek, hängivenhet och lojalitet. De symboliserade även mod, styrka och kraft. Hästarna var ofta ett tecken på rikedom och prestige hos stammarna och när indianerna började använda sig av sadlar och träns så utsmyckades dessa väldigt genomtänkt åt hästarna.

Wishramfolket skattade hästarna väldigt högt och som tradition och för att visa respekt dödade man en avliden stammedlems favorithäst, i tron om att dessa skulle få vara tillsammans i andelivet.


Se ävenRedigera